You, the petitioner

Updates

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

2016-02-27

UPDATE: 100 handtekeningen

Op dit moment staat de teller op 100 (!!!) handtekeningen van mensen die Cafe Kaal een warm hart toedragen. Dit is natuurlijk SUPER! Maar we zijn er nog lang niet...

+Read more...

Des temeer mensen hun steun betuigen in deze kwestie des te meer middelen wij in hande hebben om daarmee naar de Gemeente Deventer te gaan.

Deel en teken deze petitie dus NU en help Cafe Kaal zijn doel te bereiken!

Alvast bedankt!

2017-05-29 | Petition Een terras voor Cafe Kaal

FNV is ook een actie begonnen

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/uitkeringsgerechtigden/nieuws/oproep-fnv-zie-af-van-korten-op-wajong/.

Bedankt voor jullie steun!

We zijn nu ruim een uur verder en er zijn al 44 handtekeningen gezet voor een terras bij Cafe Kaal! Deel deze petitie (zie link hieronder) onder zoveel mogelijk mensen zodat er zoveel mogelijk handtekeningen kunnen worden verzameld.

KEEP UP THE GOOD WORK!

Link: https://terrasvoorcafekaal.petities.nl.

2017-05-29 | Petition Een terras voor Cafe Kaal

Persbericht petitie Stop Brouwerseiland.

Op 12 juni zal de gemeenteraad de beslissing nemen over het wel of niet wijzigen van het bestemmingsplan om de uitvoering van Brouwerseiland mogelijk te maken. In een laatste poging om de raad nog op andere gedachten te brengen en dus niet in te stemmen met het plan “Brouwerseiland’ willen we op donderdag 1 juni voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad de petitie aanbieden.

+Read more...

We krijgen hier 10 minuten voor aanvang van de raadsvergadering de tijd voor. De aanbieding van de petitie vind plaats onder het motto ‘Brouwerseiland erin, recreant eruit’. We vragen de aanwezigen dan ook om op ludieke manier hun verbondenheid met de locatie te tonen. Dus kom bijvoorbeeld met je kano, visspullen, supboard, strandlaken, strandstoel, surfplank, in zeilkleding met reddingsvest naar het pleintje voor het gemeentehuis, zodat we van dit plein één grote recreatieruimte maken. De vergadering begint om 19.30. Aanbieding van de petitie vind plaats om 19.20. Verzamelen vanaf 19.00 uur.

2017-05-29 | Petition Stop Brouwerseiland

aanbieden petitie

Op 1 juni 2017 om 12:15 uur wordt de petitie aangeboden aan de burgemeester van Utrecht, de heer J. van Zanen. Oude Stadhuis, Stadhuisburg te Utrecht.

De petitie sluit om woensdag 31 mei om 12:00 uur.

Weerstand tegen wijzigen begraafbeleid Urk

Begraafplaats De Vormt in Urk wordt te klein. Daarom is per 1 maart nieuw begraafbeleid van kracht, maar de maatregelen zijn niet onomstreden.

+Read more...

Een petitie die oproept om op het besluit terug te komen, werd ruim duizend keer getekend.

Bron: Reformatorisch dagblad

2017-05-29 | Petition Rusten of ruimen? Begraven in Urk

Ons stuk in Trouw

Inmiddels is het artikel 'Zonder waardig docentschap geen inburgering', dat zaterdag 27 mei verscheen op de opiniepagina van Trouw, ook via Trouw.nl te lezen. Nu onder de titel 'Inburgeringsonderwijs lijdt onder beroerde omstandigheden' in de rubriek 'Samenleving'..

2017-05-28 | Petition Naar een volwaardige inburgering

Toevoeging 28-05-2017

De achterstand wordt door de UWV gecreëerd, doordat als men werkloos wordt men van zijn werkgever, bijv. in 23 september zijn laatste salaris krijgt.

+Read more...

Op 1 oktober werkloos wordt. Op 1 november dient men de eventuele inkomsten in te vullen van oktober en als je dan het ongeluk hebt om als laatste die maand zijn uitkering te ontvangen op 17 november zit daar 8 weken tussen en dus 2 x vast afschrijvingen en in die cyclus blijft men dan zitten.... Als men de 15e al zijn inkomsten had ingevuld dan krijgt men uiterlijk 31 oktober zijn geld. Dat scheelt 2,5 week en dus 1 x de vaste afschrijvingen.